(source : itv.com)

大家著得西裝都係大忙人 , 好多時忙到食飯都未必有時間 , 咁如果大家仲想keep住個靚body , 造西裝果時可以carry到修身款式cutting , 可以點做呢? 英國首相約翰遜就介紹左一個又可行 , 又省到時間嘅運動俾大家 — 無錯! 就係踩單車!

英國早前宣佈投資20億改善單車徑網絡, 又推出50英鎊單車維修劵 , 以疏導交通 , 推進環保 , 而首相本人亦以一身西裝打扮, 戴上頭盔番工作宣傳。

如果你地想keep fit , 又想做運動 , 不妨考慮一下跟一跟約翰遜風, 做足安全措施 , 放低你嘅坐駕幾日, 轉一轉代步工具 , 踩你嘅自行車番工! 講時講, 此舉仲可以省埋車場同油錢!